Agenția oferă urmatoarele servicii:

 • Verificari cu privire la conduita si moralitatea unei persoane.
 • Investigatii in scopul stabilirii identitatii unor persoane, a adresei acestora si a altor date de interes pentru client.
 • Verificarea antecedentelor unei persoane.
 • Verificari in scopul stabilirii unor eventuale preocupari sau anturaje nepotrivite ale copiilor.
 • Identificarea unor adrese unde sunt tinuti ascunsi copiii sustrasi de la incredintare.
 • Supravegherea si protectia discreta a copiilor sau a diferite persoane in diverse imprejurari.
 • Verificari cu privire la starea de fidelitate a partenerului de cuplu.
 • Investigatii pentru stabilirea unor date de cunoastere complexe despre viitorul sot, ginere, nora, etc.
 • Cautarea unor persoane disparute de la domiciliu.
 • Activitati de investigare in scopul cautarii de martori si probe necesare in instanta.
 • Date despre bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces.
 • Reconstituirea arborelui genealogic.
 • Alte activitati complementare.
 • Activitati de protectie impotriva scurgerii de informatii economice sau date confidentiale, din zona activitatii societatilor comerciale.
 • Acordarea de consultanta agentilor economici care doresc sa isi elaboreze programul propriu de prevenire a scurgerii de informatii, normele procedurale interne pe acest specific, organizarea si instruirea personalului desemnat cu sarcini in acest domeniu.
 • Acordarea de consultanta pentru infiintarea firmelor de securitate (firme de paza, agentii de detectivi).
 • Verificarea eficientei sistemelor de securitate.
 • Date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera intr-o afacere.
 • Activitati de investigare in scopul cautarii de martori si probe necesare in instanta.
 • Cautarea si localizarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii intereselor unor parti in proces.
 • Verificarea seriozitatii si declaratiilor persoanelor fizice sau juridice in vederea obtinerii de imprumuturi bancare.
 • Localizarea debitorilor disparuti sau a bunurilor ascunse de catre acestia.
 • Obtinerea de date cu privire la compatibilitatea unui solicitant la o functie, cu cerintele impuse de fisa postului.
 • Starea de loialitate si corectitudine a angajatilor in raport cu societatea angajatoare.
 • Obtinerea de informatii cu privire la concurenta neloiala.
 • Obtinerea de date in scopul apararii interesului companiilor de asigurari impotriva pretentiilor nejustificate de compensatii din partea asiguratilor.
 • Alte activitati specifice care nu contravin legii si nu sunt de competenta exclusiva a unor structuri specializate ale statului.